تعرفه‌های سایت ابرآموز

سایت ابرآموز به واسطه سرویسی بودن (system as service) و رویکردی که در نحوه هزینه کارکرد آموزشگاه‌ها دارد سعی کرده تا تمام هزینه‌ها را به صورت پرداخت به میزان مصرف محاسبه کند (Pay as you go) لذا هزینه‌ها به صورت بسته نبوده و مدیر هر آموزشگاه می‌تواند با توجه به نیاز آموزشگاه هر مقدار فضا برای ذخیره‌سازی برای هر مدتی که خودش تعیین می کند را اجاره نماید. بدین صورت که به ازای هر 100 مگابایت برای 30 روز مبلغ 8700 تومان باید پرداخت شود.

همچنین اگر از امکان پرداخت آنلاین استفاده نماید بابت هر پرداخت 1% به عنوان هزینه آن محسوب می‌شود.

هزینه‌های وبینار و کلاس‌های آنلاین بابت هر نفر برای یک دقیقه 14 تومان و پس از برگزاری محاسبه شده و در سبد خرید قرار می‌گیرد.

بدیهی است که افرادی که برای وبینار یا کلاس آنلاین ثبت نام می‌کنند ولی به هر دلیلی نمی‌توانند در آن‌ها شرکت کنند و یا در اواسط کار و به هر دلیلی مجبور به ترک جلسه می‌شوند با اینکه هزینه شرکت کردن را به آموزشگاه پرداخت کرده‌اند ولی فقط به میزان حضور آن‌ها برای آموزشگاه محاسبه شده و در سبد خرید منظور می‌شود.

هر 100 مگابایت برای 30 روز 8700 تومان
پرداخت آنلاین %1
وبینار و کلاس آنلاین بابت هر نفر دقیقه 14 تومان